Tin hoạt động

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH TÚ NHIỆM KỲ 2021-2026


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 13/05/2021 10:46:39 SA

ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH TÚ

NHIỆM KỲ 2021-2026

(Gồm có 6 tổ bầu cử; 42 ứng cử viên)

 

Tổ bầu cử số 1: Thôn Huỳnh Công Tây (gồm có 7 ứng cử viên)

 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu cử số 2: Thôn Tây 3 (gồm có 5 ứng cử viên)

 

 

 

 

 

Tổ bầu cử số 3: Thôn Thủy Tú (gồm có 7 ứng cử viên) 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu cử số 4: Thôn Phường Duyệt (gồm có 8 ứng cử viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu cử số 5: Thôn Trường Kỳ (gồm có 8 ứng cử viên)

 

 

 

 

 

 

 

 

Tổ bầu cử số 6: Thôn Tứ Chính (gồm có 7 ứng cử viên)

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                   Tác giả: Văn phòng UBND

 

 

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
BÀI TUYÊN TRUYỀN VỀ DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN (17/6/2021)
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ, ĐẠI BIỂU HDND HUYỆN VĨNH LINH (13/5/2021)
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH TÚ NHIỆM KỲ 2021-2026 (13/5/2021)
Hội LHPN xã Vĩnh Tú đại hội nhiệm kì 2021- 2026 (2/3/2021)
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TÚ: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (1/1/2021)
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TÚ: Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và Lễ trao huy hiệu 40, 55 năm tuổi Đảng (17/11/2020)
VĨNH TÚ: Đêm nối vòng tay nhân ái (5/11/2020)
Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Tú (6/10/2020)
Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tú, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm, bầu cử các chức danh do HĐND bầu (1/9/2020)


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Tú