Tin hoạt động

UBND xã Vĩnh Tú thực hiện chi trả tiền hỗ trợ các đối tượng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19


Ngày cập nhật: Ngày cập nhật: 22/05/2020 11:04:49 SA

Thực hiện Nghị quyết số 42 của Chính Phủ và Quyết định số 15 của Thủ tướng Chính phủ và thực hiện Quyết định số 1195/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 của UBND huyện Vĩnh Linh về việc phân bổ kinh phí cho các xã, thị trấn thực hiện chính sách đối với người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 (Đợt 1).

Ngày 21/5/2020 Uỷ ban nhân dân xã Vĩnh Tú đã tổ chức chi trả cho các đối tượng đợt 1 gồm các đối tượng sau: người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo với Tổng số tiền: 502.750.000 đồng. Công tác chi trả đảm bảo an toàn, công khai, đúng đối tượng dưới sự giám sát của Uỷ ban mặt trận xã.

Sau chi trả đợt 1 UBND xã tiếp tục chỉ đạo rà soát lập danh sách các đối tượng còn lại đề nghị cấp trên xem xét hỗ trợ đúng quy định./.

 

 

 

 

Tác giả: Văn phòng UBND

 Liên hệ - Góp ý  Quay lại!

CÁC TIN KHÁC
TIỂU SỬ TÓM TẮT CỦA ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI, ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH QUẢNG TRỊ, ĐẠI BIỂU HDND HUYỆN VĨNH LINH (13/5/2021)
ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ VĨNH TÚ NHIỆM KỲ 2021-2026 (13/5/2021)
Hội LHPN xã Vĩnh Tú đại hội nhiệm kì 2021- 2026 (2/3/2021)
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TÚ: Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2020 (1/1/2021)
ĐẢNG BỘ XÃ VĨNH TÚ: Hội nghị bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên và Lễ trao huy hiệu 40, 55 năm tuổi Đảng (17/11/2020)
VĨNH TÚ: Đêm nối vòng tay nhân ái (5/11/2020)
Diễn tập phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn xã Vĩnh Tú (6/10/2020)
Hội đồng nhân dân xã Vĩnh Tú, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 14 (kỳ họp bất thường) để miễn nhiệm, bầu cử các chức danh do HĐND bầu (1/9/2020)
Đại hội Đảng bộ xã VĩnhTú lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025 (22/6/2020)


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Tú