TIN HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Để nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp, những năm gần đây huyện Vĩnh Linh đã tập trung triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Đến nay, nhiều mô hình ... Xem tiếp

Cơ quan chủ quản: UBND XÃ VĨNH TÚ -  VĨNH LINH - QUẢNG TRỊ
Địa chỉ:  Xã Vĩnh Tú - Huyện Vĩnh Linh  - Điện thoại: (0233).3.... 

Thiết kế: Trung tâm CNTT & Truyền thông Quảng Trị

 


 


 


 


 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

Copyright 2021 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Tú