TIN HOẠT ĐỘNG
XÂY DỰNG NÔNG THÔN MỚI
Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Hiệu quả từ những mô hình nông nghiệp công nghệ cao

Để nâng cao hiệu quả sản xuất ngành nông nghiệp, những năm gần đây huyện Vĩnh Linh đã tập trung triển khai các mô hình sản xuất nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC). Đến nay, nhiều mô hình ... Xem tiếp
MÔ HÌNH HAY, CÁCH LÀM TỐT


 


 


 


 

Copyright 2019 by Cổng thông tin điện tử xã Vĩnh Tú